Privacy statement

Algemeen

De voorwaarden in onze Disclaimer en Privacy statement zijn van toepassing op deze internetsite. FX.nl is een initiatief van iBrains B.V. Wij staan ingeschreven in het Wft-register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12042801. Met www.fx.nl wil iBrains een breed publiek informeren over geld- en verzekeringszaken. iBrains is gevestigd aan de Frankrijkstraat 128 te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 61155578. Wij verzoeken je deze disclaimer en privacy beleid zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer en Privacy Beleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kun je contact met ons opnemen via info@fx.nl.
iBrains bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Wet bescherming persoonsgegevens

iBrains staat ingeschreven bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer M1062939. Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het CBP ziet toe op een correcte uitvoering van de Wbp.
 

Verwerking van persoonsgegevens

iBrains zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van uw door iBrains of een door ons aangewezen derde, zal gericht zijn op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen iBrains haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

iBrains selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van iBrains worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan iBrains haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt iBrains ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Het IP-adres worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven

Cookie policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ook de websites van iBrains plaatsen cookies. De cookies van onze websites worden gebruikt om deze te optimaliseren. Zo kunnen we onder andere zien hoeveel personen onze websites bezoeken en waar ze op klikken.

Wij maken gebruik externe advertentiemogelijkheden van een derde partijen. Zo krijgen we inzicht om in het gedrag van bezoeker op onze website. Zo kunnen we de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden bepalen. Hiervoor gebruiken we cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. We registreren het gebruik van onze website om profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. De informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden is in geen geval persoonlijk identificeerbaar.
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:
 

Google Analytics cookies

Naam cookies:
__utma, __utmb, __utmc, __utmz
 
Doel cookies:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt iBrains inzage in het bezoek van onze websites. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan iBrains de website beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. iBrains kan niet zien wie (welke pc) de websites bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind je op deze pagina. Aanvullende informatie over de gebruikersvoorwaarden van Google Analytics vind je hier.
 
Opslagperiode cookies:
•    __utma is een permanente cookie.
•    __utmb is __utmc zijn sessie cookies die maximaal 30 minuten blijven bestaan.
•    __utmz is een permanent cookie die blijft staan voor minimaal 6 maanden.

Liever geen cookies?
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt je onder ‘Help’ in de werkbalk van de browsers.
 
Comscore cookies
Naam cookie: S1, C1

Doel cookies:
Een unieke identificatie voor iedere computer. Deze cookies gebruiken we om het aantal unieke bezoekers op de verschillende onderdelen van de website te meten. De gegevens worden alleen in samengevoegde  vorm gebruikt en gedeeld met adverteerders. Jouw data blijft anoniem.

Opslagperiode cookies:
S1 en C1: maximaal 5 jaar
 

Gegevens bijwerken of afmelden

Wil je geen informatie van ons ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Wil je dat we jouw persoonlijke gegevens bijwerken of heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan op de volgende manieren contact met ons op via info@fx.nl.