Overslaan en naar de inhoud gaan
 

In dit privacy-statement lees je hoe wij jouw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Contactgegevens, bijvoorbeeld: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
 • Demografische gegevens, bijvoorbeeld: geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat.
 • Gegevens over je dienstverband en inkomen.
 • Gegevens over je huidige of gewenste hypotheek, bijvoorbeeld: woningwaarde, hypotheekvorm en (einde) rentevastperiode.
 • Gegevens over de gewenste opvolging van je aanvraag of inschrijving.

1.1 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met jouw toestemming.

2. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens bij een berekening vergelijking

Bij een berekening of vergelijking op de website worden de persoonsgegevens gebruikt om een resultaat te tonen. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens bij informatieverzoek m.b.t. hypotheek

Bij een informatieverzoek m.b.t. hypotheek vragen we uw persoonsgegevens om de opvolging te laten aansluiten op jouw wensen en contact met je op te laten nemen. Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming.

Deze gegevens worden met je toestemming verzonden naar derden. Bij een niet afgeronde aanvraag slaan we jouw gegevens (tijdelijk) op om je de mogelijkheid te bieden om op een later moment de aanvraag af te ronden. Hier wijzen we je via email op.

Persoonsgegevens bij een nieuwsbrief-inschrijving

Voor de inschrijving op de nieuwsbrief hebben we uiteraard je e-mailadres nodig. Daarnaast vragen we persoonsgegevens om de email te personaliseren en aan te laten sluiten op je wensen. Deze gegevens worden enkel met jouw toestemming opgeslagen.

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties op het emailbericht, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor je relevant is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

Overige doeleinden

 • het analyseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het voorkomen van fraude (denk aan witwassen of identiteitsfraude).

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken. Wij gebruiken minimaal een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met je, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
4.3 Als je het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om je email volledig te beantwoorden en af te handelen.

5. Beveiliging van je gegevens

5.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.
5.2 Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

6. Verzoek persoonsgegevens

6.1 Indien je jouw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
6.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan je verzoek. Als dit het geval is zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.
7.2 Wij geven je persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.
7.4 Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

8. Wijzigingen

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

9. Hebt u vragen of klachten?

9.1 Heb je vragen over ons privacy statement of heb je een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
9.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

10.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over je websitebezoek bijhouden.
10.2 Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op je privacy, hoeven wij je geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.
10.3 je kunt de op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen je browserinstellingen de browsergeschiedenis te wissen.
10.4 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
10.5 Wij maken gebruik van tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Wij plaatsen deze cookies alleen met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.