Klantenbeoordeling 9.1/10

Privacy Policy

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is bij ons topprioriteit. Daarbij vragen we enkel de minimale gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn.

Uiteindelijk ben jij degene die beslist welke gegevens we van je verzamelen. Ook delen we jouw gegevens niet met derden zonder je toestemming tenzij we hiervoor een noodzakelijk of gerechtvaardigd belang hebben.

In dit privacy-statement lees je hoe wij jouw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

  • Contactgegevens, bijvoorbeeld: naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Demografische gegevens, bijvoorbeeld: geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat.
  • Gegevens over het dienstverband en inkomen.
  • Gegevens over het huidige of gewenste financiële product: hypotheek, consumptief krediet, spaarrekening, beleggingsproduct en verzekering.
  • Gegevens over de gewenste opvolging van de aanvraag of inschrijving.
  • Het IP-adres gebruiken we voor ons interne meetsysteem, bijvoorbeeld ter voorkoming van dubbele aanvragen en spam.

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Hieronder lees je met welk doel we deze persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens bij een berekening of vergelijking

Bij een berekening of vergelijking op de website worden de persoonsgegevens gebruikt om een resultaat te tonen. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens bij informatieverzoek m.b.t. financieel product

Bij een informatieverzoek m.b.t. financieel product vragen we je persoonsgegevens om de opvolging te laten aansluiten op jouw wensen. Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming.

Deze gegevens worden enkel met jouw toestemming verzonden naar derden. Bij een niet afgeronde aanvraag slaan we jouw gegevens op om je de mogelijkheid te bieden om op een later moment de aanvraag af te ronden. Hier wijzen we je via email op.

Persoonsgegevens bij een nieuwsbrief-inschrijving

Voor de inschrijving op de nieuwsbrief hebben we uiteraard jouw e-mailadres nodig. Daarnaast vragen we persoonsgegevens om de email te personaliseren en aan te laten sluiten op je wensen. Deze gegevens worden enkel met jouw toestemming opgeslagen.

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties op het emailbericht, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is.

Persoonsgegevens bij een contactformulier

Bij een contactformulier vragen we jouw persoonsgegevens om op de door jou gewenste manier contact met je op te nemen. Deze gegevens worden enkel met jouw toestemming opgeslagen.

reCAPTCHA

Op FX.NL gebruiken we de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google). Dit doen we om de gegevens te beschermen die via FX.nl verstuurd worden. 

reCAPTCHA controleert of een bericht daadwerkelijk door een persoon verstuurd wordt en niet door ‘spam bots’ die automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten.

Om reCAPTCHA te laten werken, worden het IP adres en mogelijk ook andere data verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Google gebruikt deze gegevens om namens FX.nl je gebruik van reCAPTCHA te evalueren. Het IP adres dat wordt doorgegeven wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. Lees over het privacybeleid van Google.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. We maken onderscheid tussen analytische cookies en reclame cookies

Analitysche cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden de deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Reclame cookies gebruiken we om u informatie op maat te kunnen bieden. Deze zullen we nooit plaatsen zonder uw toestemming. U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Hoe bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken. Daarbij hebben we adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien. Ook verzamelen we geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken. Wanneer je ons hier wel toestemming voor geeft, doen we dit enkel aan een zorgvuldig geselecteerde derde en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. persoonsgegevens

Indien je de persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken, te laten verwijderen of de bewerking te beperken, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Frankrijkstraat 128, 5622 AH Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk en niet later dan 1 maand na ontvangst inwilligen. Waar nodig zullen we derden op de hoogte brengen van je verzoek en vragen deze overeenkomstig uit te voeren.

Heb je vragen over ons privacy statement of een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Of wens je niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde verwerking en besluitvorming? Dan kun je je tevens wenden tot bovengenoemde functionaris gegevensbescherming.

Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, mocht je van mening zijn dat wij onjuist handelen. Dit kan schriftelijk naar Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop vrijdag om 09:00.
Bel direct