Klantenbeoordeling 10.0/10

Banken strenger bij afsluiten hypotheek en bedrijfslening

Banken hebben de acceptatiecriteria voor hypotheken en bedrijfsleningen aangescherpt. De komende maanden zullen de regels naar verwachting nog strikter worden als gevolg van de coronacrisis.

Banken scherpen acceptatiecriteria aan

Banken hebben het afgelopen kwartaal de acceptatiecriteria van hypotheken en bedrijfsleningen aangescherpt. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een driemaandelijkse enquête onder 7 (groot)banken. Met deze aanscherping anticiperen banken op de economische gevolgen van de coronacrisis die zorgen voor een hoger kredietrisico.

Minder snel een hypotheek

Op welke manier de verschillende banken de acceptatiecriteria aanscherpen wordt niet duidelijk uit de enquête. Uit eigen onderzoek bleek dat een aantal banken hun werkwijze bij een hypotheekaanvraag hebben aangepast, waaronder Rabobank en Nationale Nederlanden. Zo mogen inkomensdocumenten niet ouder zijn dan 2 maanden en wordt Inkomensbepaling Loondienst (IBL) bij een flexibel dienstverband niet meer geaccepteerd.

ABN AMRO heeft aangeven dat bij piloten geen rekening meer wordt gehouden worden met toekomstige inkomensstijgingen, anders dan een onvoorwaardelijke inkomensstijging binnen 6 maanden.

Meer bedrijfsleningen aangevraagd door MKB

In het tweede kwartaal nam de vraag naar bedrijfsleningen vooral toe bij het midden- en klein bedrijf. In de enquête geven banken aan dat dit kan worden ‘verklaard door hogere uitgaven voor voorraden en werkkapitaal, en door heronderhandelingen op en herstructurering van bestaande leningen’.


Opvallend: met de strengere acceptatiecriteria voor bedrijfsleningen loopt Nederland uit de pas in Europa. In Frankrijk, Spanje en Italië geven banken juist aan soepeler om te gaan met leningaanvragen vanuit het MKB.

Verdere verscherping voor het derde kwartaal

Voor het derde kwartaal verwachten de meeste banken een verdere verscherping van de acceptatiecriteria, aldus DNB. Dit hang samen met de negatieve economische gevolgen van de coronamaatregelen waardoor het risico voor banken op de langere termijn toeneemt.

Hierdoor kan het slim zijn om nu nog een hypotheekofferte of bedrijfslening aan te vragen.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Eerste woning kopen?

Ontdek de mogelijkheden voor starters.

Aflossingsvrij

Bereken jouw mogelijkheden met een aflossingsvrije hypotheek

Overwaarde opnemen?

Bereken nu vrijblijvend jouw mogelijkheden.

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop donderdag om 09:00.
Bel direct