Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Betaal ik te veel boeterente? Bereken je boeterente

  Door: Roel 35178 keer gelezen
Hoogte boeterente

De boetrente bij oversluiten of rentemiddeling mag niet hoger zijn dan de gemiste inkomsten van de bank. Bereken zelf of je niet te veel boeterente betaalt.

Te hoge boeterente en berekening niet duidelijk

De boeterente blijft de gemoederen bezig houden. Dat is begrijpelijk nu veel huishoudens kiezen voor oversluiten vanwege de lage hypotheekrente.

In het verleden hebben banken een te hoge boeterente berekenend. Recent bleek dat banken soms niet transparant zijn over hoe ze het boetebedrag berekenen. In dit artikel zetten we uiteen waar de berekening van de boeterente aan moet voldoen.

Online boeterente berekenen >>>

Boeterente gereguleerd

Of de boeterente eerlijk is, is een andere discussie. De boete bij rentemiddeling en oversluiten mag echter geen willekeur zijn. Daarom is de hoogte van de boeterente sinds een aantal jaren gereguleerd door de Mortgage Credit Directive. In deze nieuwe Europese hypotheekregels is bepaald dat vergoedingsrente bij vervroegd aflossen niet hoger mag zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel van de bank. Ook moeten banken transparant zijn over de rekenwijze.

Banken rekenen te hoge boeterente

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek echter dat banken, ondanks de regulering, een te hoge boeterente hebben gerekend. De AFM heeft daarom een leidraad vastgesteld die banken moeten volgen bij het berekenen van de boeterente. Daarnaast moeten banken alle boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 opnieuw doen en de eventueel te hoge boeterente terugbetalen. Lees meer: Boeterente te hoog? Zo krijg je geld terug.

Boeterente berekenen

In de leidraad stelt de AFM voor om de contante waarde methode te gebruiken om de boeterente te berekenen. Dit is grofweg het renteverlies van de bank maal de resterende rentevastperiode. Op FX.nl kun je op basis van de contante waarde methode online de boetrente berekenen. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld met meer uitleg over de methode.

Uitgangspunten (per leningdeel):

 • Oorspronkelijke hypotheeksom: € 250.000,-
 • Openstaande hypotheeksom: € 200.000,-
 • Einde rentevastperiode: 20 maart 2021 (24 maanden)
 • Boetevrij aflospercentage: 10%
 • Huidige hypotheekrente klant: 5%
 • Actuele hypotheekrente bij de geldverstrekker bij de resterende rentevastperiode: 3%

Berekening:

 • Bedrag boetevrij aflossen is € 250.000,-  * 10% = € 25.000,-
 • Hypotheeksom na boetevrij aflossen (€ 200.000,- - € 25.000,-) € 175.000,-
 • Renteverschil is (5% - 3%) 2% per jaar
 • Voor de resterende rentevastperiode is het renteverschil (2% * 2) 4%.
 • De boete is 4% * € 175.000,- = € 7.000,-.

Daarbij moeten banken rekening houden met:

 • De aflosvorm
 • Verwerkte rentekorting(en)
 • De risicoklasse
 • Opgebouwde waarde bij (bank)spaarhypotheek

Tip: de Consumentenbond heeft een handige checklist met de informatie die banken moeten vermelden op de aflosnota.

Online boeterente berekenen >>>

Hypotheek Berekenen

Bereken hoeveel je kunt lenen.

Actuele hypotheekrente

Vergelijk alle hypotheekrentes.

Reageer op dit artikel

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Reacties

Berekening

Hallo, ik heb eigenlijk 2 vragen.
1. In de berekening is gesproken over boetevrij aflossen, moet dat ook werkelijk gebeuren of wordt er geen boete berekend over de 10% die boetevrij zou zijn?
2. Als ik naar de rentes kijk bij de link alle hypotheekrentes staat de RABO op 1,40% maar als ik klik op 10 jaar vast staat er bij de RABO 1,70%

Re: Berekening

Beste heer of mevrouw Van Lienen, bedankt voor uw bericht. Over het boetevrije deel wordt geen boete gerekend. Bij het overzicht 10 jaar vast staat de hypotheekrente van Rabobank juist vermeld. Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

Boeterente berekening

De nieuwe rente moet zijn de rente van de nieuwe rentevast periode.
De € 7.000 moet nog contant gemaakt worden.

Re: Boeterente berekening

Beste heer Breggeman, bedankt voor uw bericht en suggesties. Het klopt dat de boeterente in onze berekening (nog) niet contant wordt gemaakt (de waarde van de toekomst terugrekenen naar de waarde nu). Dit heeft vooral op de lange termijn een grote impact. We zijn bezig dit toe te voegen aan onze boeterente berekening. Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

boeterente

mag in het voorbeeld rekening gehouden worden met de vervroegde aflossing die in 2017 mogelijk is?

Boeterente

Geachte Heer,
Stel dat je rente voor een aflossingsvrije hypotheek loopt tot juli 2019 en de rente is 5 %. De rente nu voor 10 jaar vast is 2,15 %. Nu wordt daarvoor een boete berekend, Maar waarom kan het niet zo, dat de hypotheeknemer tot juli 2019 gewoon het bedrag wat hij nu betaald blijft doorbetalen en dat de lagere rente ingaat in augustus 2019. Hij sluit het wel nu af , maar totdat de rentevast periode van nu afloopt, blijft hij betalen wat hij nu betaald . In werkelijkheid heeft de bank daarbij geen verlies. De cliënt heeft een paar jaar minder profijt van de lage rente, Dus in plaats van de 10 jaar dat nu zou ingaan, gaat het bij hem in pas in augustus 2019. Hij heeft dus slechts 7 jaar profijt van de lage rente en de bank heeft geen verlies.
Kan dit geregeld worden.???
Met vriendelijke groet,
Ramdas

Berekening

Is de 10% boetevrij aflossen een verdeling van 2x 5% over de resterende 2 jaar?

Ingangsdatum?

Zijn de nieuwe europese regels ingegaan vanaf juli dit jaar of werken zij ook met terugwerkende kracht in 2015? Vr groet, René

Rabo middelrente

Hier komt bij rentemiddeling 0.2 % bij voor kosten. 350 euro voor administratie en bij verhuizen nog eens een boete van 3%. Daarbij veranderen de voorwaarden. Boetevrij aflossen zoals in het eerdere contract gaat niet meer.

Is dat eerlijk?

Teveel betaalde kosten

Ik heb 2 vragen.
1. Wordt de teveel betaalde boeterente ook vergoed als je de hypotheek hebt overgesloten bij je bestaande hypotheekleverancier?
2. Moeten wij zelf actie ondernemen om voor vergoeding in aanmerking te komen?

Re: Teveel betaalde kosten

Beste mevrouw Hoogervorst, bedankt voor uw bericht. De antwoorden op uw vragen:

 1. Ook voor oversluiten en rentemiddeling bij de bestaande geldverstrekkers wordt een boete gerekend. Het is dus mogelijk dat hierbij een te hoge boeterente in rekening gebracht.
 2. Klanten hoeven niet zelf actie te ondernemen. De komende maanden gaan banken de boeterente opnieuw berekenen. Klanten bij wie de boeterente te hoog is krijgen bericht.

Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

BOETE BEREKENING

Geachte lezer

Ik ben overgesloten 1 maart 2017 van een rente van 3.95 (5jaar vast) naar 2.87 (20 jaar vast) over 6 maanden zou de rente vast periode eindigen. Ik zou voor deze 6 maanden 3574 euro betalen (oude situatie) en nu tot 1 sept 2597 (nieuwe situatie)een verschil van 977 mijn boeterente was 1460 euro heb ik nu recht op teruggave?

Re: boete berekening

Beste heer of mevrouw Werner, op basis van uw bericht kan niet berekenen of u recht heeft op teruggave van de boeterente. Hiervoor is inzicht nodig in de manier waarop uw bank de boete voor vervroegd aflossen is berekend. Hier leest u meer over de fouten die de banken gemaakt hebben bij de berekening. Te hoge boeterente: hiermee gingen banken de mist in
Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

Boeterente

In 2015 overgesloten houdt in dat wij gewoon te veel hebben betaald en kunnen fluiten naar onze centen

Re: Boeterente

Beste heer of mevrouw Van Dijk. Op dit moment moeten banken alle boeterentes vanaf 14 juli 2016 gaan herberekenen. Dit is het moment waarop de Europese Hypothekenrichtlijn is ingegaan, waarin is bepaald dat de boeterente niet hoger mag zijn dan het werkelijke financiele nadeel van de geldverstrekker.
Onder andere Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om huizenbezitters die eerder hebben overgesloten tegemoet te komen. Voorlopig is hiervan geen sprake. We houden dit voor je in de gaten.
Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

Aanmelden

Ik heb in januari mijn hypotheek overgesloten. Ik ga online kijken of ik te veel aan boete heb betaald. Worden alle overgesloten hypotheken bekeken of moet ik mij daarvoor ergens aanmelden.

Re: Aanmelden

Beste Erik, De banken moeten alle boeterentes vanaf 14 julie 2016 gaan herberekenen. Klanten die benadeeld zijn krijgen automatisch bericht over de vergoeding. Je hoeft je nergens voor aan te melden. Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl).

Boeterente

Is er een site, waar de gehanteerde hypotheekrentes om een boeterente te berekenen uit het verleden te vinden zijn?

Re: Boeterente

Beste Joop, u kunt de berekening van de boeterente in uw situatie opvragen bij uw bank. Zij moeten hier openheid in geven hoe dit voor u berekend is. Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl)

boeterente bij hypotheek met variabele rente

Mijn huidige hypotheek bij van Lanschot heeft een variabele rente gekoppeld aan de 3-maands Euribor. Ik wil deze hypotheek beëindigen 7 maanden voor het eind van de juridische looptijd.
De marktrente van deze hypotheekvorm wijkt niet af van de door mij betaalde rente. Is een boeterente dan nog wel realistisch?

Betreft voorbeeld boeterente berekenen

In de berekening wordt het boetevrij aflosbare deel van 10% slechts 1 maal meegenomen, Is het niet logischer om dit deel voor de komende jaren ook mee te nemen. De klant zou dit nl. boetevrij mogen aflossen alk jaar, derhalve is het financiële nadeel voor de bank lager.

Berekening boeterente

Ik wil u graag attent maken op het commentaar van Nico van 5 weken geleden. Hij merkt op dat in de berekening van de boeterente het boetevrije deel slechts 1x is afgetrokken. Zijns inziens zou het boetevrije deel over de hele resterende looptijd in rekening gebracht moeten worden. Ik deel die mening want daar is de bank ook van uit gegaan bij het vaststellen van zijn tarieven. En dit is m.i ook bedoeld door de AFM. Omdat dit voor mij actueel is zou ik het op prijs stellen als u op dit commentaar zou reageren.