Klantenbeoordeling 9.7/10

Maatregelen Prinsjesdag voor 2017

‘Sterker uit de crisis’ dat is het motto voor Prinsjesdag. Het kabinet trekt miljarden uit om de gevolgen van bezuinigingen en de koopkracht te herstellen.

Update: dit zijn de maatregelen van Prinsjesdag voor 2021

Miljoenennota 2017 bekend

De miljoenennota voor 2017 is bekend. ‘Traditiegetrouw’ lekten ook dit jaar voor Prinsjesdag delen van de Kabinetsplannen uit. De belangrijkste Kabinetsplannen voor volgend jaar lees je hieronder. Alle Prinsjesdagstukken vind je op https://www.rijksoverheid.nl.

Kabinet deelt uit

De afgelopen jaren stond Prinsjesdag (vooral) in het teken van bezuinigen. Dit jaar deelt het kabinet 1,5 miljard extra uit. De extra miljoenen gaan vooral naar Ministeries waar de bezuinigingen van afgelopen jaren hard zijn aangekomen. Dit zijn Volksgezondheid, Veiligheid en Justitie, Defensie en Onderwijs.

Koopkracht stijgt

Iedereen gaat er volgend jaar een beetje op vooruit. De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,1% per huishouden. Volgens de koopkrachtplaatjes in de Miljoenennota gaan werkenden en uitkeringsontvangers er 1,1% op vooruit. Voor gepensioneerden stijgt de koopkracht met 0,7%.

Het kabinet heeft daarbij oog voor kwetsbare groepen in de samenleving. Middels een verhoging van de zorg- en huurtoeslag (gemiddeld met € 10,50 per maand) wordt ook voor hen de koopkracht hoger. Ook de ouderenkorting en het kindgebonden budget gaan omhoog. De groep eenverdieners met de zorg voor een chronisch zieke partner kunnen 50 miljoen euro verwachten.

Positief over de economie

Het Kabinet is positief over de economie. De verwachting is dat de economie volgend jaar met 1,7% groeit (in plaats van 1,6%). Ook de consumptie van huishoudens stijgt, met daaraan gekoppeld de inflatie. De werkloosheid daalt in 2017 naar 555.000.

Het herstel van de woningmarkt duurt ook in 2016 voort. Geholpen door de lage hypotheekrente van dit moment, worden meer woningen verkocht en stijgt de gemiddelde huizenprijs weer. Het aantal onderwaterhypotheken is hierdoor gedaald van 36% begin 2013 naar 22,5% begin 2016. Volgens onze hypotheekrente verwachting blijven de tarieven voorlopig laag.

Hypotheeknormen 2017

Het kabinet koestert het herstel van de woningmarkt. Prinsjesdag heeft daarom weinig nieuws in petto voor hypotheek en wonen. Wijzigingen in de maximale hypotheek voor 2017 komen uit eerdere besluiten.

 • De maximale hypotheek in verhouding tot de woningwaarde daalt naar 101%.
 • Eerder werd al bekend dat in 2017 meer geleend kan worden door tweeverdieners.
 • Inmiddels zijn ook de hypotheeknormen voor het inkomen bekend.

Vrij schenken tot € 100.000,-

In 2017 wordt de schenkingsvrijstelling verruimd tot € 100.000,-. Wie geld wil schenken voor een hypotheek of woning kan dit tot een ton belastingvrij doen. De schenking mag aan iedereen gedaan worden, mits de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is. Door de lage spaarrente en strengere hypotheeknormen wordt vaak van deze vrijstelling gebruik gemaakt.

Belastingen

Het tarief voor de tweede en derde belastingschijf gaat iets omhoog. Ook het maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrente daalt in 2017 opnieuw met 0,5%-punt. Dit maximale tarief wordt stapsgewijs afgebouwd naar 38% in 2041. Door beide maatregelen gaan de hoge inkomens er iets op achteruit.

Het kabinet sleutelt ook aan de vermogensrendementsheffing. Met de toevoeging van 3 belastingschijven in box 3 en een verhoging van het heffingsvrije vermogen, komt het Kabinet tegemoet aan de kritiek dat de belasting op sparen en beleggen oneerlijk is. Ook zijn er plannen om in de toekomst het werkelijke rendement te belasten.

Nieuwe plannen

Het Kabinet-Rutte 2 heeft de meeste structurele hervormingen die zijn afgesproken in 2012 inmiddels doorgevoerd. In 2017 heeft het Kabinet de volgende plannen

Zorg

 • Extra geld naar wijkverpleegkundige zorg.
 • Ziekenhuizen gaan patiënten digitaal toegang geven tot hun medisch dossier.
 • De eigen bijdrage in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat omlaag. Gemeenten vragen deze eigen bijdrage voor de ondersteuning om mensen langer thuis te laten wonen.
 • Vanaf april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen een NIPT-test laten doen.

Lees meer over de wijzigingen zorgverzekering 2017

Veiligheid

 • De Nationale Politie krijgt geld om de organisatie en ICT te verbeteren.
 • Wijkagenten krijgen een betere uitrusting
 • Meer aandacht voor Cybercrime en ‘high impact crimes’, zoals roofovervallen.
 • Defensie gaat de extra miljoenen besteden aan de ‘basisgereedheid’. Dit betekent investeren in extra personeel en de geoefendheid van militairen.

Vervoer

 • Vanaf december 2017 moet er elke 10 minuten een intercity rijden op de route Eindhoven-Amsterdam.

Economie


 • Het kabinet wil een soepelere loonregeling voor innovatieve bedrijven. Eigenaren kunnen zo meer geld in het bedrijf steken.
 • Snel groeiende bedrijven krijgen financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling.

Onderwijs

 • Het extra geld voor het onderwijs wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van leraren.
 • Minderjarige MBO-studenten uit een gezin met een laag inkomen, worden gecompenseerd voor de schoolkosten.

Ontwikkelingssamenwerking

 • Het kabinet reserveert geld voor de opvang van vluchtelingen in Syrië en de buurlanden.

mail_outlineTip: Schrijf je in voor de Renteflits en volg de hypotheekrente op de voet.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Eerste woning kopen?

Ontdek de mogelijkheden voor starters.

Aflossingsvrij

Bereken jouw mogelijkheden met een aflossingsvrije hypotheek

Overwaarde opnemen?

Bereken nu vrijblijvend jouw mogelijkheden.

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop vrijdag om 09:00.
Bel direct