Klantenbeoordeling 8.2/10

Meer hypotheek voor ouderen in 2018

De leencapaciteit voor ouderen wordt groter in 2018. Volgend jaar kunnen zij meer hypotheek krijgen voor aankopen en oversluiten. Bekijk ons rekenvoorbeeld.

Inkomenstoets vaak struikelblok voor ouderen

De hypotheeknormen voor 2018 zijn bekend. Het meest in het oog springende is de maximale hypotheek van 100% van de woning. Vanaf dit jaar kan dus niet meer geleend worden dan de woning waard is. Dit is met name voor starters nadelig. Op latere leeftijd is vaak gespaard of afgelost op de hypotheek en zal deze maatregel minder impact hebben.

Het struikelblok voor ouderen is de maximale hypotheek op basis van het inkomen. Geldverstrekkers houden al 10 jaar voor de pensioendatum rekening met het (lagere) inkomen na pensioen, waardoor minder geleend kan worden. Plannen van ouderen om een woning te kopen of de hypotheek over te sluiten, stranden vaak op de inkomenstoets.

Dit is natuurlijk extra zuur als met door aankopen of oversluiten een besparing kan worden gerealiseerd.

Maximale hypotheek berekenenHoeveel kun jij lenen bij de actuele normen? >

Meer maatwerk voor ouderen in 2018

Dit was reden voor overheid en geldverstrekkers om het Platform Maatwerk op te richten. Daarin worden knelpunten in de hypotheekverstrekking besproken. Dit jaar hebben we al de eerste initiatieven gezien voor meer maatwerk voor ouderen, bijvoorbeeld met de vernieuwde verzilverhypotheek.

We verwachten dat in 2018 meer geldverstrekkers met initiatieven komen. De overheid roept geldverstrekkers op om een ruimer acceptatiebeleid te voeren voor ouderen, maar wil dit niet verplichten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven graag ruimte te willen laten voor een strakker acceptatiebeleid, bijvoorbeeld voor prijsvechters.

Ouderen kunnen in 2018 meer lenen

In 2018 stijgt op een aantal punten de leencapaciteit voor ouderen. We noemen ze en laten met een rekenvoorbeeld zien hoeveel dit scheelt.

Meer lenen met een kortlopende hypotheek

Een hypotheek korter dan 10 jaar wordt in 2018 getoetst op de werkelijke hypotheekrente in plaats van de fictieve toetsrente, mits daarbij wordt afgelost. Ouderen van wie de hypotheek al 20 jaar heeft gelopen en willen aankopen of oversluiten kunnen zo meer lenen.

Ruimere NHG-normen voor ouderen

De NHG heeft haar normen verruimd, speciaal voor ouderen. Het is nu mogelijk om vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd de hypotheek te toetsen op werkelijke last. Hierdoor kun je meer lenen dan toetsing op de fictieve toetslast. Lees meer over de voorwaarden bij deze ruimere NHG-normen.

Daarnaast kom je in 2018 met een huis tot 265.000 euro in aanmerking voor een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie. Voor een investering in energiebesparende maatregelen stijgt de kostengrens voor NHG zelfs naar 280.900 euro.

In 2018 komen dus meer mensen in aanmerking voor een NHG-hypotheek. De garantie is daarmee ook voor ouderen interessant. Naast extra zekerheid bij betalingsproblemen, geven veel geldverstrekkers een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%. Voor een NHG-hypotheek betaal je wel eenmalig een premie van 1% van de hypotheeksom.


Meer lenen met twee (pensioen)inkomens

Tweeverdieners kunnen in 2018 meer lenen. Het tweede (pensioen)inkomen mag volgend jaar voor 70% meetellen voor de hypotheek. Nu is dit nog 60%.

Rekenvoorbeeld leencapaciteit ouderen in 2018

Bovenstaande wijzigingen kunnen de leencapaciteit van ouderen met duizenden euro’s verhogen. We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt voor de maximale hyptoheek van een gepensioneerd stel:

  • Inkomen aanvrager A: € 35.000,-
  • Inkomen aanvrager B: € 16.000,-
  • Rentevastperiode 10 jaar (Geen NHG)
  • Hypotheekrente: 1,80%
  • 2017: € 301.294,-
  • 2018: € 319.017,-

Bereken hoeveel u kunt lenen onder de actuele leennormen.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Praat mee over "Meer hypotheek voor ouderen in 2018".

  1. Beste Elisabeth, bedankt voor uw bericht. Met de door u verstrekte gegevens is het lastig om te bepalen of 'explain' ten onrechte niet wordt toegepast. U zou een second opinion kunnen aanvragen bij een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hij of zij bekijkt ook de mogelijkheden bij andere banken. Een orienterend gesprek is gratis en vrijblijvend. Met vriendelijke groet, Roel van Oirschot (FX.nl).

    Beantwoorden

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop donderdag om 09:00.
Bel direct