Klantenbeoordeling 9.7/10

Meer hypotheek voor tweeverdieners in 2020

Tweeverdieners kunnen volgend jaar meer hypotheek krijgen. Dit wordt duidelijk uit de gewijzigde hypotheeknormen voor 2020 die nu als concept bekend zijn gemaakt.

Meer hypotheek voor tweeverdieners in 2020

Tweeverdieners kunnen volgend jaar meer hypotheek krijgen op basis van het gezamenlijke inkomen. In 2020 mag namelijk het hoogste inkomen vermeerderd worden met 80% van het lagere inkomen, bij de bepaling van het toetsinkomen. Nu is dit nog 70%.

Dit toetsinkomen wordt weer gebruikt om jouw financieringslastpercentage te bepalen, oftewel het deel van je inkomen dat je voor de hypotheeklast mag gebruiken. Het is dus niet zo dat de maximale hypotheek voor tweeverdieners met 10% stijgt.

Maximale hypotheek berekenenHoeveel kun jij lenen bij de actuele normen? >

Impact op de maximale hypotheek

Om je een idee te geven van de impact van een hoger toetsinkomen, berekenen we de maximale hypotheek voor tweeverdieners bij de huidige hypotheeknormen. De nieuwe  financieringslastpercentages worden namelijk pas na Prinsjesdag bekend gemaakt.

Rekenvoorbeeld maximale hypotheek tweeverdieners

  • Inkomens € 36.000,- en € 36.000,- (2x modaal)
  • Hypotheekrente: 1,6% (10 jaar vast)
  • AOW-leeftijd nog niet bereikt

Telt het tweede inkomen voor 70% mee om het toetsinkomen te bepalen, dan is de maximale hypotheek € 368.636,-. Telt het tweede inkomen voor 80% mee om het toetsinkomen te bepalen, dan is de maximale hypotheek € 377.209,-.

Met het hogere toetsinkomen zouden tweeverdieners dus € 8.573,- meer hypotheek kunnen krijgen. Nogmaals met de hypotheeknormen van dit jaar. Daarbij geldt dat de impact kleiner is naarmate de inkomens lager zijn.

Concept hypotheeknormen 2020

Update: inmiddels zijn de hypotheeknormen voor 2020 volledig bekend.


De verruiming van de financieringsruimte voor tweeverdieners is 1 van de wijzigingen voor 2020 uit de ‘concept-wijzigingregeling hypothecair krediet’. Daarin legt het Ministerie van Financiën jaarlijks de gewijzigde hypotheeknormen ter consultatie voor aan de markt.

In dit concept schrijft de Minister van Financiën tevens dat voor inkomens tot € 30.000,- de financieringslastpercentages volgend jaar licht zullen stijgen. Zij kunnen volgend jaar dus iets meer lenen. Voor inkomens boven € 30.000,- dalen de financieringslastpercentages juist.

De precieze impact van dit voornemen wordt pas na Prinsjesdag bekend, wanneer het Nibud de nieuwe financieringslasttabellen bekend maakt. Dan weten we ook wat tweeverdieners in 2020 exact meer kunnen lenen.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Eerste woning kopen?

Ontdek de mogelijkheden voor starters.

Aflossingsvrij

Bereken jouw mogelijkheden met een aflossingsvrije hypotheek

Overwaarde opnemen?

Bereken nu vrijblijvend jouw mogelijkheden.

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop vrijdag om 09:00.
Bel direct