Klantenbeoordeling 7.7/10

Vijf manieren om een restschuld te financieren

Een restschuld is voor veel huizenbezitters een blok aan het been. Het belemmerd bijvoorbeeld de verhuizing naar een nieuwe woning. Hoe kunt u deze restschuld financieren?

U kunt op vijf manieren een restschuld financieren:
Eigen middelen aanspreken
Heeft u gespaard of belegd voor uw hypotheek? Gebruik dit vermogen dan om de hypotheek helemaal af te lossen.
 
Aanspraak maken op NHG
Heeft u een hypotheek met NHG? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hypotheekschuld. Dit kan enkel in bepaalde situaties, bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, overlijden of een scheiding.
 
Meefinancieren in nieuwe hypotheek
Koopt u een nieuwe woning? Dan kunt u de restschuld meefinancieren in uw nieuwe hypotheek. Uw inkomen moet hiervoor wel toereikend zijn. Slechts een beperkt aantal banken werkt mee aan deze constructie.
 
Financieren met consumptief krediet
Kunt u de renteschuld niet direct aflossen? Dan kunt u deze financieren met een consumptief krediet. U maakt dan duidelijke afspraken over de leenrente en aflossing. Kies in geen geval voor roodstaan. U betaalt dan een hoge rente.
 
Betalingsregeling met geldverstrekker
Wanneer het u niet lukt om de restschuld op een andere manier te financieren, zult u een betalingsregeling moeten treffen naar de bank.

Lees meer over het financieren van een restschuld.
 
Een hypotheekadviseur helpt u om de juiste keuzes te maken wanneer u te maken krijgt met een restschuld. Maak een afspraak.

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop maandag om 09:00.
Bel direct