Klantenbeoordeling 8.2/10

Voorstel voor eerlijke belasting op spaargeld van tafel

Het voorstel voor een eerlijke belasting op spaargeld is geschrapt. Daarin zou vanaf 2022 spaargeld grotendeels belastingvrij zijn. Er komt een simpeler voorstel voor de vermogensrendementsheffing.

Voorstel voor belastingvrij sparen van tafel

Het voorstel van oud-staatssecretaris Menno Snel voor een eerlijke belasting op spaargeld is van tafel. Volgens zijn opvolger Hans Vijlbrief wordt daarin een te groot verschil gemaakt tussen de belasting op rendementen uit beleggingen en op de spaarrente. Dit onderscheid zou oneerlijk zijn en ‘juridisch heel snel kapot geschoten’.

In het geschrapte voorstel van Snel zouden spaarders die minder dan 400 euro aan rente ontvangen, geen belasting meer te betalen. Bij de huidige spaarrente zou dit neerkomen op een drempel voor belastingvrij sparen tot 445.000 euro. Rendementen uit beleggingen en investeringen zouden juist zwaarder belast worden.

Het voorstel voor belastingvrij sparen, dat vanaf 2022 in zou moeten gaan, wachtte nog op goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer. Dat laatste is dus niet meer aan de orde.

Belasting op spaargeld moet eerlijker

Nu is spaargeld tot 30.846 euro (voor samenwonenden 61.692 euro) belastingvrij. Daarboven rekent de Belastingdienst met een fictief rendement om het vermogen in Box 3 te belasten. Dit fictieve rendement is hoger dan de huidige spaarrente, waardoor spaarders meer belasting betalen dan ze aan rente ontvangen.

Update: Om kleine spaarders en beleggers tegemoet te komen wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt dat het heffingvrije vermogen naar 50.000 euro gaat.


Dat dit eerlijker moet vindt ook de nieuwe Staatssecretaris Vijlbrief. Volgens hem is de enige échte oplossing een belasting op enkel het behaalde rendement. Dit is echter lastig omdat de Belastingdienst de precieze rendementen uit investeringen niet kan nagaan. Vijlbrief geeft aan op zoek te gaan naar een alternatief dat kleine spaarders en beleggers moet ontzien. Zo overweegt hij om het heffingvrije vermogen ‘aanzienlijk te verhogen’.

Wanneer de nieuwe spaartaks moet ingaan is niet bekend. In het regeerakkoord is als doel gesteld dat deze kabinetsperiode ‘een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement’ wordt uitgewerkt.

Meer rendement op spaargeld

Voor wie niet op de plannen van de Staatssecretaris wil wachten, hebben we tips voor meer rendement op spaargeld:

Dit artikel is geschreven door Roel van Oirschot

Eerste woning kopen?

Ontdek de mogelijkheden voor starters.

Aflossingsvrij

Bereken jouw mogelijkheden met een aflossingsvrije hypotheek

Overwaarde opnemen?

Bereken nu vrijblijvend jouw mogelijkheden.

Plaats een reactie


Een complete hypotheekvergelijking?

Wij vergelijken méér dan 670 hypotheken.

040 311 60 22

We zijn weer bereikbaarop woensdag om 09:00.
Bel direct